Aangifte personenbelasting 2022

Aangifte van uw personenbelasting 2022

Als Belgisch rijksinwoner bent u verplicht jaarlijks uw wereldwijde inkomsten aan te geven in uw aangifte personenbelasting. Het is weer de tijd van het jaar…

Het indienen van uw jaarlijkse belastingaangifte (inkomsten 2021) is mogelijk vanaf eind april 2022.

Toen vond ook de jaarlijkse persconferentie van de Minister van Financiën plaats over deze aangifte van de personenbelasting. Hierbij kwamen enkele topics aan bod die van belang kunnen zijn voor u. Ook de verschillende termijnen wanneer u uw aangifte in de personenbelasting moet indienen, kwamen aan bod. Ontdek er hier alles over.

Wij lichten dit graag hieronder voor u toe.

Indieningstermijnen

U moet uw aangifte personenbelasting uiterlijk indienen op:

 • 30 juni 2022
  • indien u zelf uw aangifte op papier indient
  • indien u uw voorstel van vereenvoudigde aangifte wijzigt op papier
  • indien u hulp vraagt van een medewerker van FOD Financiën bij het invullen van uw aangifte
 • 15 juli 2022
  • indien u zelf uw aangifte indient via Tax-on-web
  • indien u hulp vraagt van een belastingconsulent bij de wijziging van uw voorstel van vereenvoudigde aangifte
 • 30 september 2022
  • indien uw belastingconsulent uw aangifte indient via Tax-on-web

Voorstel van een vereenvoudigde aangifte

In mei worden er zo’n 3.800.000 voorstellen van vereenvoudigde aangifte verstuurd. In zo’n voorstel vindt u een simulatie van de berekening van uw belasting op basis van de fiscale gegevens die de FOD Financiën van u kent. Als u zo een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt en u bent hiermee akkoord, hoeft u geen belastingaangifte meer in te dienen.

OPGELET: u dient wel dit voorstel van vereenvoudigde aangifte grondig na te kijken. Onderzoek wijst uit dat zo’n 30% van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte foutief zijn, meestal in uw nadeel! Vooral voor belastingverminderingen voor woonleningen, giften, dividenden, kinderopvang, e.d.m. worden vaak vergeten door de fiscus.

Indien de gegevens in uw voorstel van vereenvoudigde aangifte niet correct/volledig zijn, dient u dit voorstel te verbeteren/aan te vullen. U kan dit zelf doen tot 30 juni 2022, maar u kan hiervoor ook beroep doen op een professional. Als belastingconsulent kunnen wij uw voorstel van vereenvoudigde aangifte wijzigen tot 15 juli 2022. Indien nodig, kan achteraf natuurlijk ook nog een bezwaarschrift ingediend worden.

Fiscale nieuwigheden

U bent bij de gelukkigen indien u:

 • kosten had voor de opvang van uw kinderen. Het maximaal aftrekbare bedrag is verhoogd tot 14 euro per dag;
 • als mantelzorger een zorgbehoevende persoon van 65 jaar of ouder ten laste had. U krijgt een toeslag op uw belastingvrije som tot 4.940 euro;
 • als particulier bij uw thuis vanaf 1 september 2021 een intelligent laadstation voor elektrische wagens heeft geïnstalleerd. U kan rekenen op een nieuwe belastingvermindering voor de door u betaalde uitgaven.
 • als ondernemer vanaf 1 september 2021 investeerde in nieuwe, publiek toegankelijke en intelligente laadpalen voor elektrische voertuigen. U kan rekenen op een nieuwe verhoogde kostenaftrek voor deze investering.
 • als Belgisch atleet premies heeft ontvangen voor uw geleverde prestaties op de Olympische en Paralympische Spelen, Europese en wereldkampioenschappen of andere continentale kampioenschappen. De eerste schijf van EUR 50.040 (bruto) van uw ontvangen premies wordt belast aan 16,50%;
 • investeerde in een kmo gevestigd in het Vlaams Gewest. U kan rekenen op een belastingkrediet (dit is een bedrag dat in mindering wordt genomen op uw belastbaar inkomen) van 2,5% het geïnvesteerde bedrag onder bepaalde voorwaarden.

U bezit onroerend goed in het buitenland

Naast het registreren van uw onroerend goed bij de FOD Financiën dient u dit onroerend goed in het buitenland ook aan te geven in uw personenbelasting. O.b.v. uw voormalige aangifte van uw onroerend goed in het buitenland, ontvangt u een Belgisch kadastraal inkomen (KI). Dit Belgisch KI moet u opnemen in uw aangifte in de personenbelasting.

OPGELET: De Belgische belastingadministratie kondigde aan dit jaar vooral focussen op Belgen met een onroerend goed in het buitenland. Belastingcontroles hieromtrent zijn te verwachten.

Lees zeker ook onze blog ‘Onroerend goed in het buitenland’ voor meer informatie rond het registreren en aangeven van uw onroerend goed in het buitenland.

Verdere digitalisering

In tegenstelling tot voorgaande jaren, is het vanaf dit jaar mogelijk om afzonderlijk een aangifte in te dienen via Tax-on-web wanneer u in 2021 (feitelijk) gescheiden bent.

Als uw situatie in 2021 gewijzigd is van ‘gehuwd’ naar ‘feitelijk gescheiden’, dient u in principe een gemeenschappelijke aangifte in te dienen. Aangezien dit in de praktijk niet altijd gemakkelijk is, was het tot vorig jaar mogelijk – mits een specifieke aanvraag, om een afzonderlijke aangifte in te dienen op papier.

Vanaf dit jaar is dit ook mogelijk via Tax-on-web.

Hoe kan Mint Consult helpen?

Als fiscaal advieskantoor staat Mint Consult belastingplichtige bij met hun fiscale verplichtingen en rapporteringen, zoals deze m.b.t.:

 • het invullen van de aangifte in de personenbelasting
 • het indienen van de aangifte in de belasting der niet-inwoners
 • het berekenen van uw verschuldigde belasting;
 • het verbeteren/aanvullen van een voorstel van vereenvoudigde aangifte;
 • het rapporteren van een onroerend goed in het buitenland;
 • het adviseren m.b.t. en structureren van internationale belastingsituaties;

Wij staan u graag bij. Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.