Belastingaangifte nog niet ingevuld?

Uw belastingaangifte op papier diende uiterlijk op 30 juni 2020 ingediend te zijn. Indien u uw aangifte via tax-on-web indiende, kon u dit tijdig doen tot uiterlijk 16 juli 2020. Wat als dit nog niet gebeurd is?

Uw belastingaangifte d.m.v. een belastingconsulent

Indien u ook deze deadline miste, kan u een beroep doen op een mandataris (belastingconsultent, accountant, …). Uw mandataris / belastingconsultent zal voor u een mandaat aanmaken. Vervolgens kan deze u bijstaan bij het voorbereiden en invullen van uw belastingaangifte om deze vervolgens via tax-on-web in te dienen.

❗ Opgelet! Uw fiscaal mandaat moet vóór 31 augustus 2020 aangemaakt worden. Omdat de termijn waarbinnen u uw aangifte zelf tijdig kon indienen, verstreken is, zal de fiscus begin september starten met het versturen van herinneringsbrieven. Deze parallelle procedure (met het risico op boetes en belastingverhogingen) kan u beter vermijden. Dus neem vandaag nog actie en neem contact op met een mandataris / belastingconsulent. Indien uw mandataris / belastingconsulent uw belastingaangifte indient, heeft deze tijd tot 22 oktober 2020.

Als u uw aangifte te laat indient, kan u een boete of belastingverhoging krijgen. Bovendien kan de fiscus dan zelf een aanslag van ambtswege opleggen, wat erg nadelig kan uitvallen…

Ook indien u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen heeft en / of u niet (meer) akkoord bent met de inhoud ervan, kan een belastingconsulent soelaas brengen. Ook hier wordt een mandaat aangemaakt. Waarna uw voorstel van vereenvoudigde aangifte door uw belastingconsulent kan gewijzigd worden.

Moet u wel een belastingaangifte in de personenbelasting invullen?

De meeste inwoners kregen automatisch een belastingbrief in de bus of in hun tax-on-web portaal. Het betekent echter niet dat als u geen aangifteformulier ontvangen heeft, dat u geen aangifteplicht heeft. Eénieder die een aangifteplicht heeft en geen aangifteforumlier ontvangen heeft, heeft de wettelijk plicht zélf een aangifteformulier bij de fiscus op te vragen.

U dient meestal zelf uw aangifteformulier op te vragen, indien:

 • u in de loop van 2019 meerderjarig (i.e. 18 jaar) geworden bent. Ook al bent u nog schoolgaand, uw inkomsten uit vakantiewerk, studentenarbeid, ontvangen onderhoudsgelden, dividenden, e.d.m. dienen aangegeven te worden;
 • u inkomsten heeft in België (bvb loon, pensioen, huurinkomsten, …) en u verblijft in het buitenland of u was in België voor een beperkte tijdsspanne.

In dit laatste geval dient u geen aangifte in de personenbelasting, maar een aangifte in de belasting der niet-inwoners in te dienen met uw Belgisch broninkomen. Hierbij denken we aan de vele buitenlandse werknemers / zelfstandigen die in België actief zijn in de bouw, industrie, maar ook dienstensector. Voor hen is een grondige analyse m.b.t. de belastbaarheid van hun inkomsten aangewezen. Zo niet, dreigen deze inkomsten in twee landen belast te worden…

Voor dergelijke belastingaangifte niet-inwoner heeft u nog wat extra tijd, deze aangifte (inkomsten 2019, aanslagjaar 2020) moet ten laatste ingediend worden op:

 • 5 november 2020 – indien u deze aangifte op papier indient;
 • 3 december 2020 – indien u deze aangifte via tax-on-web indient;
 • 3 december 2020 – indien u deze aangifte via uw mandataris / belastingconsulent via tax-on-web indient;

Bent u een rijksinwoner of niet-inwoner in België?

Meestal is het vrij duidelijk of u een Belgische rijksinwoner of niet-inwoner bent, maar in sommige gevallen is dit minder evident. U bent Belgisch rijksinwoner wanneer het centrum van uw economische en vitale belangen in België heeft, dan wel als u er uw ‘zetel van fortuin’ heeft. In alle andere gevallen bent u een Belgisch niet-inwoner;

Eenvoudige criteria voor de meesten van ons, maar niet zo evident in sommige gevallen, denk maar aan volgende situaties wanneer u:

 • De opportuniteit hebt om voor 2 jaar voor uw werkgever naar het buitenland te gaan werken;
 • Tijdens uw welverdiend pensioen gaat genieten rond de Middellandse Zee, of eindelijk uw wereldreis van 12 maanden start;
 • In België werkt maar bezoekt elke weekend uw vakantieliefde in Rotterdam of Dieppe.

Een grondige analyse van uw fiscale situatie is belangrijk alvorens u een aangifteformulier begint in te vullen, zorg dat het de juiste belastingaangifte is want deze kwalificatie (rijkinwoner of niet-inwoner) heeft belangrijke gevolgen, eigen fiscale regels en consequenties.

Indien u vragen heeft m.b.t. Belgisch rijksinwonerschap, belastbaarheid in België of indien u graag een risico-analyse ontvangt, twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Hier het verhaal van 10 vrienden die samen elke dag iets gaan drinken.

10 vrienden gaan alle dagen samen enkele consumpties drinken op café. De rekening bedraagt iedere dag 100€. (Dat maakt normaal 10€ per persoon).

Maar onze vrienden bepalen dat de rekening zal betaald worden volgens een verdeelsleutel van de belastingen die ze betalen.

Dit geeft volgende verdeling:

De eerste 4 (de armste) betalen niets.

 • De 5de betaalt 1€
 • De 6de betaalt 3€
 • De 7de betaalt 7€
 • De 8ste betaalt 12€
 • De 9de betaalt 18€
 • De 10de betaalt 59€

De tien mannen treffen mekaar iedere dag om enkele consumpties te drinken en zijn heel tevreden met de oplossing.

Tot de uitbater op een dag beslist van aan het groepje een getrouwheidspremie te geven: “Gezien jullie heel goede klanten zijn, geef ik vanaf vandaag een afslag van 20€ per dag. Ik zal dus nog enkel 80€ per dag aanrekenen”

De groep beslist van de 80€ verder volgens dezelfde norm te blijven verdelen. De eerste 4 betalen nog altijd niets.

De 6 anderen (de betalende klanten) wilden in eerste instantie de 20€ in 6 delen waardoor iedereen 3,33€ minder zou moeten betalen.
Maar als ze dat deden zou de 5de man moeten betaald worden om mee te drinken.

De uitbater stelde voor dat het beter zou zijn elk van de 6 een procentueel verminderende afslag te geven. Hij maakte volgende berekening:

 • De 5de man moet niets meer betalen. (Een arme meer)
 • De 6de betaalt 2€ ipv 3€ (33% vermindering)
 • De 7de betaalt 5€ ipv 7€ (28% vermindering)
 • De 8ste betaalt 9€ ipv 12€ (25% vermindering)
 • De 9de betaalt 14€ ipv 18€ (22% vermindering)
 • De 10de betaalt 50€ ipv 59€ (16% vermindering)

Hiermee moest toch iedereen tevreden zijn, dacht hij. De eerste 4 bleven gratis drinken. Er kwam zelfs een gratis drinker bij. De vijf anderen betaalden minder dan vroeger, dus…wie kon er nog iets tegen inbrengen?

Maar eenmaal buiten, begon elk van hun zijn toestand te bekijken.

“Niet serieus, ik krijg slechts 1€ van de afslag” begint de 5de.

Daarop de 6de: “En ik krijg ook slechts 1€ van de 20€ afslag, terwijl de 10de er 9€ van krijgt”

“Het is waar “ zegt de 7de “waarom moet hij 9€ krijgen, terwijl ik slechts 2€ krijg. De rijkste krijgt het grootste deel van de afslag.”

“Eén minuutje voor Brussel” roept de 1ste “wij 4 hebben helemaal niets gekregen. Dit systeem buit de armen uit.”

De 9 mannen omringen de 10de en beginnen hem uit te maken.

De volgende avond is de 10de man niet aanwezig. De 9 andere nemen plaats en drinken zoals altijd, tot op het moment dat er moet betaald worden: dan ontdekken ze iets heel interessant. Ze hebben niet genoeg geld om te betalen, zelfs niet om de helft af te dokken.

Dus…

Dit, beste vrienden, is de gekende opmerking die velen maken over ons belastingstelsel: De rijksten hebben het meeste profijt bij een lastenverlaging.

Belast ze nog meer, beschuldig hen van rijk te zijn en ze zullen zich niet meer vertonen. Ze gaan iets gaan drinken in het buitenland.

Voor diegene die het begrepen hebben: geen verdere uitleg nodig. Voor diegene die het nog niet begrepen hebben: geen verdere uitleg mogelijk.

Contacteer ons voor bijkomende vragen en/of opmerkingen.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Na de maaltijd- en de ecocheque doet de consumptiecheque zijn intrede. Wil je je personeel vóór jaareinde een fiscaal interessant extra’tje geven, dan is de nieuwe consumptiecheque een interessante optie!

Wij lijsten de belangrijkste aandachtspunten even voor u op:

Wat?

Een consumptiecheque kan men gebruiken in horeca / kleinhandelszaken (die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest), in de cultuur- of sportsector. De nominale waarde van deze cheque bedraagt maximaal 10,00 euro / cheque. Het totale bedrag mag niet meer dan 300,00 euro/ werknemer bedragen.

Waarom?

De introductie van de consumptiecheque is een maatregel om sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis terug op gang te trekken.

Uw voordeel als werkgever?

Deze consumptiecheque is niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen, noch aan inkomstenbelasting. Bijkomende is deze cheque 100% aftrekbaar voor de werkgever. In één klap kan de werkgever de lokale economie en/of eventuele klanten steunen door deze cheques bij hen aan te kopen. Mits negotiatie van een vriendenprijs kunnen de werkgever en de horeca / kleinhandelszaken ook daar tot een win-win situatie komen.

Bijkomende voorwaarden:

 • De consumptiecheque mag men niet geven ter vervanging van loon of een ander voordeel. Het moet dus een extra’tje zijn;
 • De consumptiecheque is geen ‘loon’, heeft dus geen impact op indexatie, vakantiegeld of eventueel latere opzeggingsvergoeding;
 • Het voordeel moet worden vastgelegd bij CA0 (sectoraal of op ondernemingsniveau, dan wel bij individuele overeenkomst. Het moet echter schriftelijk;
 • Het betreft een tijdelijke maatregel. De consumptiecheque mag maar worden uitgereikt tot eind dit kalenderjaar en is geldig tot uiterlijk 7 juni 2021.

Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen uw graag met een frisse kijk op uw loonbeleid, bijkomende toelichting en/of implementatie van concrete opties.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

De (elektrische) bedrijfsfiets kent steeds meer succes als verloningselement. De FOD Mobiliteit liet weten dat zo’n 1/5 van de werknemers in Vlaanderen regelmatig de fiets neemt om naar het werk te gaan. In Brussel en Wallonië ligt dit percentage lager, maar ook daar is de bedrijfsfiets aan een gestage opmars bezig…

Wat moet u weten als een bedrijfsfiets wil aanbieden aan uw personeel?

1. Fiscaal voordelig voor werkgever

Een bedrijfsfiets ter beschikking stellen is fiscaal interessant als de betrokken werknemer deze fiets ‘regelmatig gebruikt’ voor woon-werkverkeer. In dit geval is de bedrijfsfiets 100% fiscaal aftrekbaar, niet alleen de aankoop- of leasingkost, maar ook de onderhouds- en stallingskosten. Hierop dient de werkgever dus geen belastingen te betalen.

2. Financieel interessant voor werknemer

Bij regelmatig gebruik voor woon-werkverkeer is dit voordeel vrijgesteld van belastingen én sociale zekerheidsbedragen voor de werknemer. Voor de werknemer is dit een vrijgesteld sociaal voordeel.

3. Eventueel extra vergoeding voor de werknemer

Bovendien kan deze werknemer nog een fietsvergoeding krijgen van maximaal EUR 0,24 per getrapte kilometer. Deze vergoeding is niet verplicht, tenzij voorgeschreven bij sector CAO. Betaald/vergoed worden om naar je werk te fietsen en je conditie te onderhouden… de droom van iedere wielerfanaat…

4. Een positief imago als werkgever…

Als aantrekkelijke werkgever vul je makkelijker vacatures in en voorkom je dat werknemers weggaan. Een bedrijfsfiets zorgt voor een duurzame verloning voor de werknemer en een modern, sportief en groen imago voor de werkgever.

5. Goede afspraken maken goede vrienden

Bij het toekennen van dergelijk voordeel is het geen overbodige luxe om een goede policy op te stellen. Wie komt in aanmerking, onder welke voorwaarden, wat wordt verzekerd, welke (onderhouds)kosten worden gedragen door de werkgever, en wie betaalt een eventuele boete… ?

Een antwoord op uw vragen:

 • Deze reglementering voor de bedrijfsfiets geldt zowel voor een stadsfiets, mountainbike als koersfiets, maar ook een elektrische fiets of speed pedelecs.
 • In deze Coronatijden werken werknemers veelal verplicht van thuis uit – wat met de notie ‘regelmatig gebruik’ voor woon-werkverkeer? De Minister van Financiën heeft bevestigd dat het telewerk gedurende de coronacrisis geen impact heeft op de fiscale vrijstelling van de terbeschikkingstelling van bedrijfsfietsen voor de werknemer.

PS: bij ‘regelmatig gebruik’ voor woon-werkverkeer is een bedrijfsfiets vrij van belastingen en sociale zekerheid! Maar wat is ‘regelmatig’ en wat bij thuiswerk door Corona? De Tijd publiceerde er onlangs een interessant artikel over. Lees het hier.

Interesse of bijkomende vragen? Contacteer ons voor bijkomende vragen en/of opmerkingen. Wij helpen uw graag met een frisse kijk op uw loonbeleid, bijkomende toelichting en/of implementatie van concrete opties.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

De loonbonus

Na het woelig Corona jaar 2020 en de verlengde Coronamaatregelen tot 01/03/2021 is het meer dan ooit een noodzaak om uw werknemers ‘samen’ te houden en de neuzen in dezelfde richting te krijgen en te houden. De loonbonus als fiscaal efficiënte bonus is hierbij zeker te overwegen. Als collectieve bonus zorgt de loonbonus ervoor dat alle werknemers zich achter een door u, als zaakvoerder, gekozen doel scharen en hiervoor fiscaal interessant beloond worden.

Het invoeren van niet-recurrente resultaat gebonden voordelen (in de volksmond “loonbonus” of “bonus CAO nr. 90”) is al lang niet enkel een zaak voor de grote ondernemingen. Ook bij de groeiende, ambitieuze KMO die een goed werknemersklimaat hoog in het vaandel draagt, vindt de loonbonus steeds meer ingang.

Voorwaarden van een loonbonus:

 • enkel van toepassing voor werknemers – voor alle werknemers binnen de onderneming, differentiatie tussen verschillende groepen van werknemers (bvb. administratieve bedienden en vertegenwoordigers) is mogelijk;
 • collectieve doelstellingen – afhankelijk van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het plan.
 • vrij te kiezen doelstellingen, van financiële of niet-financiële aard, maar ook doelstellingen i.v.m. milieu, administratieve compliance, schadeclaims, dan wel gezondheid of veiligheid zijn mogelijk. De doelstelling(en) zijn vrij, maar gericht te kiezen, zolang ze maar objectief en later controleerbaar zijn.

Waarom de voorkeur geven aan een loonbonus en niet aan een individuele cashbonus, warrants, een bonuspensioenplan of een winstpremie? Het is natuurlijk vereist na te gaan welk bonusplan het best bij u, uw onderneming én uw werknemers past. Eén van de redenen waarom de loonbonus zo populair is, is omdat het administratief relatief eenvoudig en fiscaal/sociaal voordelig is. De totale kost voor werkgever vs. netto voor werknemer verhouding is zeer optimaal.

Een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling

De loonbonus geniet een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling. Een correcte implementatie van een bonusplan is echter cruciaal om de voordelige sociale en fiscale behandeling te garanderen. Wat houdt deze bijzondere behandeling in?

 • de loonbonus is onderworpen aan bijzondere solidariteitsbijdragen van 33% voor de werkgever en 13,07% voor de werknemer;
 • de loonbonus is vrijgesteld van personenbelastingen voor de werknemer (tot het grensbedrag).  En 100% aftrekbaar in de vennootschapsbelasting voor de werkgever.

Voor kalenderjaar / inkomstenjaar 2021 bedraagt het grensbedrag van de loonbonus EUR 3.447 bruto. Indien het maximum brutobedrag gerespecteerd wordt, zal die bonus niet aanzien worden als ‘loon’. Dit betekent dat deze niet in rekening dient genomen te worden bij het bepalen van de eindejaarspremie, het dubbel vakantiegeld, ontslagvergoedingen … M.a.w. zijn er geen toekomstige extra kosten verbonden aan deze extra verloning.

Fiscaal is de loonbonus vrijgesteld voor een belastbaar bedrag van EUR 2.998, voor inkomstenjaar 2021. Dit bedrag is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing, maar dient gerapporteerd te worden in de payroll en op de fiscale fiches.

Afhankelijk van het aantal werknemers in uw onderneming zal deze loonbonus geïmplementeerd dienen te worden via ondernemingsCAO (na overleg vakbondsafvaardiging), dan wel via een toetredingsakte.

Wenst U dit te implementeren voor het kalenderjaar 2021? Dan moet het bonusplan ingediend zijn vóór 1/3 van de referteperiode voorbij is. Met andere woorden, vóór 31 januari (bonusplan voor Q1 2021) dan wel vóór 30 april (bonusplan voor kalenderjaar 2021).

Interesse of bijkomende vragen? Contacteer ons voor bijkomende vragen en/of opmerkingen. Wij helpen uw graag met een frisse kijk op uw loonbeleid, bijkomende toelichting en/of implementatie van concrete opties.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Thuiswerkvergoedingen tijdelijke verhoging door COVID-19. De federale regering besliste om het geheel van maatregelen in de context van de pandemie te verlengen. Hierbij werd de onkostenvergoeding voor telewerk, de zgn. thuiswerkvergoeding voor het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van EUR 129,48 naar EUR 144,31 per maand. We vertellen u graag dat dit opportuniteiten met zich meebrengt, maar ook aandachtspunten.

Telewerk

Volgens de Circulaire van 26 februari 2021 wordt onder ‘thuiswerk’ verstaan: elke vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin werkzaamheden die ook op de werkvloer van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis buiten die werkvloer worden uitgevoerd.

De notie ‘werkvloer’ dient ruim te worden geïnterpreteerd en omvat de activiteiten van werknemers die normaliter bij klanten of op een andere locatie (bijvoorbeeld in een satellietkantoor van de werkgever) worden uitgevoerd. Deze circulaire heeft aldus betrekking op het thuiswerk dat wordt verricht in de private lokalen van de werknemer.

Opgelet! Deze Circulaire is niet van toepassing op werknemers die buiten hun normale werkuren thuis werken (bv. in de avond/weekends), de bedrijfsleiders en de werknemers in bvb een salary split situatie. De Circulaire zegt niet welke regeling op deze personen van toepassing is? Aldus blijft de algemene regeling van toepassing?

Forfaitaire onkostenvergoeding – thuiswerkvergoeding

Wat

Deze forfaitaire onkostenvergoeding dekt alle kantoorkosten. Dat zijn alle kosten die gebruikelijk moeten gemaakt worden om de beroepsactiviteit op een normale manier te kunnen uitoefenen.

Voorbeelden hiervan, opgenomen in de circulaire, zijn de volgende:

 • gebruik van een kantoorruimte bij de werknemer thuis (incl. huur en eventuele afschrijvingen van de ruimte)
 • printer- en computermateriaal (hiermee wordt niet de printer en computer zelf bedoeld, maar bijvoorbeeld papier, een USB-stick, muismatje, inkt,…)
 • kantoorbenodigdheden (mappen, cursusblokken, balpen, …)
 • nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming
 • onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing
 • koffie, water, versnaperingen

Voorwaarden

Op recht te hebben op deze forfaitaire onkostenvergoeding, moeten de betrokken werknemers op structurele en regelmatige basis thuiswerken. Onder structureel en op regelmatige basis thuiswerken wordt hier verstaan: het equivalent van één werkdag per week. Dit kan zijn, één volledige werkdag per week, twee halve werkdagen per week of meerdere dagen van een paar uur die worden gepresteerd tijdens de normale arbeidstijd. De beoordeling hiervan gebeurt op maandbasis. Vóór deze circulaire vereiste de fiscale administratie minstens 5 dagen telewerk per maand. De regel werd dus versoepeld.

Bedrag

Een werkgever kan aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een kennelijk deel van hun arbeidstijd van thuis uit werken, een forfaitaire vergoeding van maximum EUR 129,48 per maand toekennen. Voor het tweede kwartaal (april-mei-juni 2021), wordt dit maximumbedrag verhoogd tot maximaal EUR 144,31 per maand. Dit bedrag is vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijragen.

Cumul mogelijk

Het is opmerkelijk dat deze maandelijkse vergoeding kan gecumuleerd worden met:

 • de terugbetaling van de aankoopprijs van kantoormeubilair en/of informaticamateriaal door de werkgever of;
 • de ter beschikking stelling van kantoormeubilair en/of informaticamateriaal door de werkgever.

Bijkomende vergoeding voor professioneel gebruik van eigen pc en/of eigen internetaansluiting

Tot slot kan deze thuiswerkvergoeding mogelijks gecombineerd worden met drie extra vergoedingen wanneer:

 • Internet wordt gebruikt door de werknemer in het kader van telewerk, mag de tussenkomst van de werkgever forfaitair worden vastgesteld op een maximumbedrag van EUR 20 per maand;
 • Een privécomputer wordt gebruikt door de werknemer in het kader van thuiswerk, mag de tussenkomst van de werkgever forfaitair worden vastgesteld tot maximum EUR 20 per maand;
 • De computer ter beschikking wordt gesteld door de werkgever en de werknemer enkel een eigen tweede computerscherm en/of printer/scanner gebruikt, wordt als onkostenvergoeding aanvaard van EUR 5 per maand. Dit bedrag kan maximaal gedurende drie jaar worden toegekend met een absolute begrenzing van EUR 10 per maand. Wanneer een werknemer dus drie toestellen gebruikt, wordt echter het bedrag van EUR 15 per maand niet toegepast, maar de tussenkomst hiervoor algemeen beperkt tot EUR 10 per maand (als maximumbedrag).

Naar een algemeen onkostenbeleid of expense policy?

Indien deze maximumbedragen gerespecteerd hebt, worden al deze toegekende bedragen vrijgesteld van zowel belastingen als sociale bijdragen. Deze tussenkomsten van de werkgever worden niet gezien als ‘loon’ in arbeidsrechtelijke zin en zijn niet onderworpen aan de indexatie.

We raden u aan de verschillende mogelijke onkostenvergoedingen in een algemeen beleid voor uw onderneming of ‘policy’ te gieten. Uitgaande van de functies en mogelijke onkosten van uw werknemers, bepalen we samen een coherent onkostenbeleid wat u een administratieve vereenvoudiging en een competitief pakket voor uw werknemers oplevert.

Wilt u het onkostenbeleid van uw onderneming gaan herbekijken of evalueren? Wij staan u graag bij. Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.