Loonbonus als middel om de neuzen in dezelfde richting te krijgen in 2021?

De loonbonus

Na het woelig Corona jaar 2020 en de verlengde Coronamaatregelen tot 01/03/2021 is het meer dan ooit een noodzaak om uw werknemers ‘samen’ te houden en de neuzen in dezelfde richting te krijgen en te houden. De loonbonus als fiscaal efficiënte bonus is hierbij zeker te overwegen. Als collectieve bonus zorgt de loonbonus ervoor dat alle werknemers zich achter een door u, als zaakvoerder, gekozen doel scharen en hiervoor fiscaal interessant beloond worden.

Het invoeren van niet-recurrente resultaat gebonden voordelen (in de volksmond “loonbonus” of “bonus CAO nr. 90”) is al lang niet enkel een zaak voor de grote ondernemingen. Ook bij de groeiende, ambitieuze KMO die een goed werknemersklimaat hoog in het vaandel draagt, vindt de loonbonus steeds meer ingang.

Voorwaarden van een loonbonus:

  • enkel van toepassing voor werknemers – voor alle werknemers binnen de onderneming, differentiatie tussen verschillende groepen van werknemers (bvb. administratieve bedienden en vertegenwoordigers) is mogelijk;
  • collectieve doelstellingen – afhankelijk van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het plan.
  • vrij te kiezen doelstellingen, van financiële of niet-financiële aard, maar ook doelstellingen i.v.m. milieu, administratieve compliance, schadeclaims, dan wel gezondheid of veiligheid zijn mogelijk. De doelstelling(en) zijn vrij, maar gericht te kiezen, zolang ze maar objectief en later controleerbaar zijn.

Waarom de voorkeur geven aan een loonbonus en niet aan een individuele cashbonus, warrants, een bonuspensioenplan of een winstpremie? Het is natuurlijk vereist na te gaan welk bonusplan het best bij u, uw onderneming én uw werknemers past. Eén van de redenen waarom de loonbonus zo populair is, is omdat het administratief relatief eenvoudig en fiscaal/sociaal voordelig is. De totale kost voor werkgever vs. netto voor werknemer verhouding is zeer optimaal.

Een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling

De loonbonus geniet een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling. Een correcte implementatie van een bonusplan is echter cruciaal om de voordelige sociale en fiscale behandeling te garanderen. Wat houdt deze bijzondere behandeling in?

  • de loonbonus is onderworpen aan bijzondere solidariteitsbijdragen van 33% voor de werkgever en 13,07% voor de werknemer;
  • de loonbonus is vrijgesteld van personenbelastingen voor de werknemer (tot het grensbedrag).  En 100% aftrekbaar in de vennootschapsbelasting voor de werkgever.

Voor kalenderjaar / inkomstenjaar 2021 bedraagt het grensbedrag van de loonbonus EUR 3.447 bruto. Indien het maximum brutobedrag gerespecteerd wordt, zal die bonus niet aanzien worden als ‘loon’. Dit betekent dat deze niet in rekening dient genomen te worden bij het bepalen van de eindejaarspremie, het dubbel vakantiegeld, ontslagvergoedingen … M.a.w. zijn er geen toekomstige extra kosten verbonden aan deze extra verloning.

Fiscaal is de loonbonus vrijgesteld voor een belastbaar bedrag van EUR 2.998, voor inkomstenjaar 2021. Dit bedrag is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing, maar dient gerapporteerd te worden in de payroll en op de fiscale fiches.

Afhankelijk van het aantal werknemers in uw onderneming zal deze loonbonus geïmplementeerd dienen te worden via ondernemingsCAO (na overleg vakbondsafvaardiging), dan wel via een toetredingsakte.

Wenst U dit te implementeren voor het kalenderjaar 2021? Dan moet het bonusplan ingediend zijn vóór 1/3 van de referteperiode voorbij is. Met andere woorden, vóór 31 januari (bonusplan voor Q1 2021) dan wel vóór 30 april (bonusplan voor kalenderjaar 2021).

Interesse of bijkomende vragen? Contacteer ons voor bijkomende vragen en/of opmerkingen. Wij helpen uw graag met een frisse kijk op uw loonbeleid, bijkomende toelichting en/of implementatie van concrete opties.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.