Wat te doen als je komt wonen/werken in België

Immigratie

Voor vertrek (afhankelijk van nationaliteit, duur en doel van het verblijf in België)

Geldig paspoort/identiteitskaart?

Voor EU-onderdanen volstaat dit meestal.

Visum?

Een visum is nodig wanneer u geen EU-onderdaan bent. Dit verleent de toelating om België binnen te komen en er gedurende een beperkte periode te verblijven. U vraagt dit best aan 4 weken vóór vertrek aan bij de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat van het land waar u woont. Hier kan u het juiste adres van de ambassade zoeken.

Verblijfsvergunning

Wanneer u als niet-EU-onderdaan voor een langer periode naar België komt (na vervallen van het visum) moet u een verblijfsvergunning aanvragen.

Vergunning om beroepsactiviteit uit te oefenen

ARBEIDSKAART (voor werknemers) aanvragen indien geen onderdaan Europees Economische Ruimte of Zwitserland. Afhankelijk van waar u de beroepsactiviteit uitoefent, moet u dit aanvragen in Vlaanderen, Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk gewest of het Duitstalige landgedeelte van België.

BEROEPSKAART (voor zelfstandigen) aanvragen indien geen onderdaan Europees Economische Ruimte of Zwitserland. (Afhankelijk van waar u de beroepsactiviteit uitoefent, moet u dit aanvragen in Vlaanderen, Wallonië of het Brussels Hoofdstedelijk gewest).

Erkenning diploma’s

De kwalificaties /diploma’s die u in het buitenland verworven heeft, moet u laten erkennen in België.

Bij aankomst

Inschrijven bij de gemeente

Als u als buitenlander langer dan 3 maanden in België wilt verblijven, moet u zich binnen de 8 dagen na uw aankomst melden bij de gemeente waar u uw reële verblijfplaats heeft. U wordt ingeschreven. OPGELET: bij registratie is het belangrijk in het juiste register ter registeren:

 • in het bevolkingsregister – voor Belgische rijksinwoners
 • in het vreemdelingenregister – voor Belgische niet-inwoners

Een juiste registratie kan latere problemen met de Belgische belastingadministratie vermijden.

Sociale zekerheid

Een correcte sociale zekerheidsanalyse is cruciaal, zeker in geval van tewerkstelling in verschillende EU- of andere staten. Binnen de Europese Unie is men steeds onderworpen aan één socialezekerheidsstelsel. Belangrijk het juiste te bepalen!

Wordt u gedetacheerd naar België of bent u tewerkgesteld in verschillende landen (waaronder België), dan is het van belang om na te gaan in welk sociaal zekerheidsstelsel u dient bij te dragen (in België of een ander land) en de juist documentatie (A1 of Certificate of Coverage) aan te vragen.

Ook voor zelfstandigen is het belangrijk om na te gaan in welk sociaal zekerheidsstelsel u dient bij te dragen (in je woon- of werkland) en de juist documentatie (A1 of Certificate of Coverage) aan te vragen. Dit vermijdt later verrassingen.

Belastingen

Personenbelasting, of belasting niet-inwoners

Afhankelijk van uw fiscaal statuut in België, dient u jaarlijks een belastingaangifte in te dienen in België:

 • als Belgisch rijksinwoner, dient u uw wereldwijde inkomsten aan te geven (eventueel met vrijstelling van buitenlands inkomsten);
 • als Belgisch niet-inwoner, dient u uw Belgische broninkomsten aan te geven.

OPGELET: Als rijksinwoner kan u een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ ontvangen. U moet die zorgvuldig nakijken, want deze is niet altijd correct / volledig.

Belgisch expat statuut

Indien u naar België verhuist voor beroepsdoeleinden, kan u onder bepaalde voorwaarden geniet envan het nieuw Belgisch expat statuut voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB). De toepassing hiervan kan uw Belgische belastingdruk gevoelig doen dalen.

Hoe kan Mint Consult helpen?

Als fiscaal advieskantoor gespecialiseerd in internationale tewerkstelling staat Mint Consult Belgische rijksinwoners én nieuwe inwoners in België bij met hun sociale en fiscale verplichtingen in België, zoals bvb:

 • het analyseren, toepassen en indien nodig regulariseren van Belgische sociale zekerheid;
 • het adviseren m.b.t. en structureren van internationale belastingsituaties;
 • het rapporteren van buitenlandse (bank)rekeningen bij de Nationale Bank van België;
 • het rapporteren van buitenlands onroerend goed in België;
 • de communicatie met de Belgische belastingadministratie teneinde het juiste fiscaal statuut te bekomen
 • het voorbereiden en indienen van uw aangifte in de personenbelasting (als rijksinwoner);
 • het voorbereiden en indienen van uw aangifte in de belasting der niet-rijksinwoners;
 • het berekenen van uw Belgische belastingschuld;
 • het rechtzetten van uw Belgisch aanslagbiljet;

Wij staan u graag bij. Interesse of bijkomende vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.