WAT ALS? De rekening op café verdeeld werd zoals ons belastingstelsel…

Hier het verhaal van 10 vrienden die samen elke dag iets gaan drinken.

10 vrienden gaan alle dagen samen enkele consumpties drinken op café. De rekening bedraagt iedere dag 100€. (Dat maakt normaal 10€ per persoon).

Maar onze vrienden bepalen dat de rekening zal betaald worden volgens een verdeelsleutel van de belastingen die ze betalen.

Dit geeft volgende verdeling:

De eerste 4 (de armste) betalen niets.

 • De 5de betaalt 1€
 • De 6de betaalt 3€
 • De 7de betaalt 7€
 • De 8ste betaalt 12€
 • De 9de betaalt 18€
 • De 10de betaalt 59€

De tien mannen treffen mekaar iedere dag om enkele consumpties te drinken en zijn heel tevreden met de oplossing.

Tot de uitbater op een dag beslist van aan het groepje een getrouwheidspremie te geven: “Gezien jullie heel goede klanten zijn, geef ik vanaf vandaag een afslag van 20€ per dag. Ik zal dus nog enkel 80€ per dag aanrekenen”

De groep beslist van de 80€ verder volgens dezelfde norm te blijven verdelen. De eerste 4 betalen nog altijd niets.

De 6 anderen (de betalende klanten) wilden in eerste instantie de 20€ in 6 delen waardoor iedereen 3,33€ minder zou moeten betalen.
Maar als ze dat deden zou de 5de man moeten betaald worden om mee te drinken.

De uitbater stelde voor dat het beter zou zijn elk van de 6 een procentueel verminderende afslag te geven. Hij maakte volgende berekening:

 • De 5de man moet niets meer betalen. (Een arme meer)
 • De 6de betaalt 2€ ipv 3€ (33% vermindering)
 • De 7de betaalt 5€ ipv 7€ (28% vermindering)
 • De 8ste betaalt 9€ ipv 12€ (25% vermindering)
 • De 9de betaalt 14€ ipv 18€ (22% vermindering)
 • De 10de betaalt 50€ ipv 59€ (16% vermindering)

Hiermee moest toch iedereen tevreden zijn, dacht hij. De eerste 4 bleven gratis drinken. Er kwam zelfs een gratis drinker bij. De vijf anderen betaalden minder dan vroeger, dus…wie kon er nog iets tegen inbrengen?

Maar eenmaal buiten, begon elk van hun zijn toestand te bekijken.

“Niet serieus, ik krijg slechts 1€ van de afslag” begint de 5de.

Daarop de 6de: “En ik krijg ook slechts 1€ van de 20€ afslag, terwijl de 10de er 9€ van krijgt”

“Het is waar “ zegt de 7de “waarom moet hij 9€ krijgen, terwijl ik slechts 2€ krijg. De rijkste krijgt het grootste deel van de afslag.”

“Eén minuutje voor Brussel” roept de 1ste “wij 4 hebben helemaal niets gekregen. Dit systeem buit de armen uit.”

De 9 mannen omringen de 10de en beginnen hem uit te maken.

De volgende avond is de 10de man niet aanwezig. De 9 andere nemen plaats en drinken zoals altijd, tot op het moment dat er moet betaald worden: dan ontdekken ze iets heel interessant. Ze hebben niet genoeg geld om te betalen, zelfs niet om de helft af te dokken.

Dus…

Dit, beste vrienden, is de gekende opmerking die velen maken over ons belastingstelsel: De rijksten hebben het meeste profijt bij een lastenverlaging.

Belast ze nog meer, beschuldig hen van rijk te zijn en ze zullen zich niet meer vertonen. Ze gaan iets gaan drinken in het buitenland.

Voor diegene die het begrepen hebben: geen verdere uitleg nodig. Voor diegene die het nog niet begrepen hebben: geen verdere uitleg mogelijk.

Contacteer ons voor bijkomende vragen en/of opmerkingen.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.