WAT ALS? De rekening op café verdeeld werd zoals ons belastingstelsel…

Hier het verhaal van 10 vrienden die samen elke dag iets gaan drinken.

10 vrienden gaan alle dagen samen enkele consumpties drinken op café. De rekening bedraagt iedere dag 100€. (Dat maakt normaal 10€ per persoon).

Maar onze vrienden bepalen dat de rekening zal betaald worden volgens een verdeelsleutel van de belastingen die ze betalen.

Dit geeft volgende verdeling:

De eerste 4 (de armste) betalen niets.

 • De 5de betaalt 1€
 • De 6de betaalt 3€
 • De 7de betaalt 7€
 • De 8ste betaalt 12€
 • De 9de betaalt 18€
 • De 10de betaalt 59€

De tien mannen treffen mekaar iedere dag om enkele consumpties te drinken en zijn heel tevreden met de oplossing.

Tot de uitbater op een dag beslist van aan het groepje een getrouwheidspremie te geven: “Gezien jullie heel goede klanten zijn, geef ik vanaf vandaag een afslag van 20€ per dag. Ik zal dus nog enkel 80€ per dag aanrekenen”

De groep beslist van de 80€ verder volgens dezelfde norm te blijven verdelen. De eerste 4 betalen nog altijd niets.

De 6 anderen (de betalende klanten) wilden in eerste instantie de 20€ in 6 delen waardoor iedereen 3,33€ minder zou moeten betalen.
Maar als ze dat deden zou de 5de man moeten betaald worden om mee te drinken.

De uitbater stelde voor dat het beter zou zijn elk van de 6 een procentueel verminderende afslag te geven. Hij maakte volgende berekening:

 • De 5de man moet niets meer betalen. (Een arme meer)
 • De 6de betaalt 2€ ipv 3€ (33% vermindering)
 • De 7de betaalt 5€ ipv 7€ (28% vermindering)
 • De 8ste betaalt 9€ ipv 12€ (25% vermindering)
 • De 9de betaalt 14€ ipv 18€ (22% vermindering)
 • De 10de betaalt 50€ ipv 59€ (16% vermindering)

Hiermee moest toch iedereen tevreden zijn, dacht hij. De eerste 4 bleven gratis drinken. Er kwam zelfs een gratis drinker bij. De vijf anderen betaalden minder dan vroeger, dus…wie kon er nog iets tegen inbrengen?

Maar eenmaal buiten, begon elk van hun zijn toestand te bekijken.

“Niet serieus, ik krijg slechts 1€ van de afslag” begint de 5de.

Daarop de 6de: “En ik krijg ook slechts 1€ van de 20€ afslag, terwijl de 10de er 9€ van krijgt”

“Het is waar “ zegt de 7de “waarom moet hij 9€ krijgen, terwijl ik slechts 2€ krijg. De rijkste krijgt het grootste deel van de afslag.”

“Eén minuutje voor Brussel” roept de 1ste “wij 4 hebben helemaal niets gekregen. Dit systeem buit de armen uit.”

De 9 mannen omringen de 10de en beginnen hem uit te maken.

De volgende avond is de 10de man niet aanwezig. De 9 andere nemen plaats en drinken zoals altijd, tot op het moment dat er moet betaald worden: dan ontdekken ze iets heel interessant. Ze hebben niet genoeg geld om te betalen, zelfs niet om de helft af te dokken.

Dus…

Dit, beste vrienden, is de gekende opmerking die velen maken over ons belastingstelsel: De rijksten hebben het meeste profijt bij een lastenverlaging.

Belast ze nog meer, beschuldig hen van rijk te zijn en ze zullen zich niet meer vertonen. Ze gaan iets gaan drinken in het buitenland.

Voor diegene die het begrepen hebben: geen verdere uitleg nodig. Voor diegene die het nog niet begrepen hebben: geen verdere uitleg mogelijk.

Contacteer ons voor bijkomende vragen en/of opmerkingen.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Belastingaangifte nog niet ingevuld?

Tijd voor actie: stel uw mandataris / belastingconsulent aan vóór 31 augustus 2020.

Uw belastingaangifte op papier diende uiterlijk op 30 juni 2020 ingediend te zijn. Indien u uw aangifte via tax-on-web indiende, kon u dit tijdig doen tot uiterlijk 16 juli 2020. Wat als dit nog niet gebeurd is?

Uw belastingaangifte d.m.v. een belastingconsulent

Indien u ook deze deadline miste, kan u een beroep doen op een mandataris (belastingconsultent, accountant, …). Uw mandataris / belastingconsultent zal voor u een mandaat aanmaken. Vervolgens kan deze u bijstaan bij het voorbereiden en invullen van uw belastingaangifte om deze vervolgens via tax-on-web in te dienen.

❗ Opgelet! Uw fiscaal mandaat moet vóór 31 augustus 2020 aangemaakt worden. Omdat de termijn waarbinnen u uw aangifte zelf tijdig kon indienen, verstreken is, zal de fiscus begin september starten met het versturen van herinneringsbrieven. Deze parallelle procedure (met het risico op boetes en belastingverhogingen) kan u beter vermijden. Dus neem vandaag nog actie en neem contact op met een mandataris / belastingconsulent. Indien uw mandataris / belastingconsulent uw belastingaangifte indient, heeft deze tijd tot 22 oktober 2020.

Als u uw aangifte te laat indient, kan u een boete of belastingverhoging krijgen. Bovendien kan de fiscus dan zelf een aanslag van ambtswege opleggen, wat erg nadelig kan uitvallen…

Ook indien u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen heeft en / of u niet (meer) akkoord bent met de inhoud ervan, kan een belastingconsulent soelaas brengen. Ook hier wordt een mandaat aangemaakt. Waarna uw voorstel van vereenvoudigde aangifte door uw belastingconsulent kan gewijzigd worden.

Moet u wel een belastingaangifte in de personenbelasting invullen?

De meeste inwoners kregen automatisch een belastingbrief in de bus of in hun tax-on-web portaal. Het betekent echter niet dat als u geen aangifteformulier ontvangen heeft, dat u geen aangifteplicht heeft. Eénieder die een aangifteplicht heeft en geen aangifteforumlier ontvangen heeft, heeft de wettelijk plicht zélf een aangifteformulier bij de fiscus op te vragen.

U dient meestal zelf uw aangifteformulier op te vragen, indien:

 • u in de loop van 2019 meerderjarig (i.e. 18 jaar) geworden bent. Ook al bent u nog schoolgaand, uw inkomsten uit vakantiewerk, studentenarbeid, ontvangen onderhoudsgelden, dividenden, e.d.m. dienen aangegeven te worden;
 • u inkomsten heeft in België (bvb loon, pensioen, huurinkomsten, …) en u verblijft in het buitenland of u was in België voor een beperkte tijdsspanne.

In dit laatste geval dient u geen aangifte in de personenbelasting, maar een aangifte in de belasting der niet-inwoners in te dienen met uw Belgisch broninkomen. Hierbij denken we aan de vele buitenlandse werknemers / zelfstandigen die in België actief zijn in de bouw, industrie, maar ook dienstensector. Voor hen is een grondige analyse m.b.t. de belastbaarheid van hun inkomsten aangewezen. Zo niet, dreigen deze inkomsten in twee landen belast te worden…

Voor dergelijke belastingaangifte niet-inwoner heeft u nog wat extra tijd, deze aangifte (inkomsten 2019, aanslagjaar 2020) moet ten laatste ingediend worden op:

 • 5 november 2020 – indien u deze aangifte op papier indient;
 • 3 december 2020 – indien u deze aangifte via tax-on-web indient;
 • 3 december 2020 – indien u deze aangifte via uw mandataris / belastingconsulent via tax-on-web indient;

Bent u een rijksinwoner of niet-inwoner in België?

Meestal is het vrij duidelijk of u een Belgische rijksinwoner of niet-inwoner bent, maar in sommige gevallen is dit minder evident. U bent Belgisch rijksinwoner wanneer het centrum van uw economische en vitale belangen in België heeft, dan wel als u er uw ‘zetel van fortuin’ heeft. In alle andere gevallen bent u een Belgisch niet-inwoner;

Eenvoudige criteria voor de meesten van ons, maar niet zo evident in sommige gevallen, denk maar aan volgende situaties wanneer u:

 • De opportuniteit hebt om voor 2 jaar voor uw werkgever naar het buitenland te gaan werken;
 • Tijdens uw welverdiend pensioen gaat genieten rond de Middellandse Zee, of eindelijk uw wereldreis van 12 maanden start;
 • In België werkt maar bezoekt elke weekend uw vakantieliefde in Rotterdam of Dieppe.

Een grondige analyse van uw fiscale situatie is belangrijk alvorens u een aangifteformulier begint in te vullen, zorg dat het de juiste belastingaangifte is want deze kwalificatie (rijkinwoner of niet-inwoner) heeft belangrijke gevolgen, eigen fiscale regels en consequenties.

Indien u vragen heeft m.b.t. Belgisch rijksinwonerschap, belastbaarheid in België of indien u graag een risico-analyse ontvangt, twijfel dan niet om ons te contacteren.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.